Επιλογή Σελίδας

Στις 17-01-2024, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.:οικ 4615/753) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση «ΚΑΒΒΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πρατήρια Καυσίμων & Ενέργειας», που βρίσκεται στο Βλυχό Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) του άρθρου 2 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αφορά την μη δυνατότητα για πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με την τιμή της συσκευασίας ενός κατεψυγμένου προϊόντος μεταβλητού βάρους (ψάρι), το οποίο δεν έφερε τιμή, έφερε γραμμικό κώδικα ο οποίος όμως δεν μπορούσε να αναγνωστεί μέσω ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker)