Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της 29ης Φεβρουαρίου 2016

Ακολουθούν οι αποφάσεις :

Αριθμός Απόφασης 1-1/29-02-2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ” Προγραμματισμός Δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2016 ”