Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Αποσπάσματα από το αριθμ. 1-1/29-02-2016 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της 29ης Φεβρουαρίου 2016 Ακολουθούν οι αποφάσεις : Αριθμός Απόφασης 1-1/29-02-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ” Προγραμματισμός Δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2016... Διαβάστε Περισσότερα