Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 1ης Σεπτεμβρίου 2016
Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

Αριθμ.Απόφασης 83-18/1-09-2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την Χορωδία Κέρκυρας για την διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίων στις 24 Σεπτέμβρη 2016