ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ ΩΜ2Α7ΛΕ-Θ6Θ, καθώς &

στο σύστημα ΚΗΜΔΣ (Αναζήτηση –> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ  16PROC005540696

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 10/12/2016 έως 11/12/2016)

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ ΩΓ9Β7ΛΕ-ΨΛΝ , καθώς &

στο σύστημα ΚΗΜΔΣ (Αναζήτηση –> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ16PROC005299957

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ 7ΓΓ57-6ΔΞ , καθώς &

στο σύστημα ΚΗΜΔΣ (Αναζήτηση –> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ 16PROC005195557

Πράξη Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:  ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ/ΝΣΗ  ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΔΑ: 66Σ47ΛΕ-Υ47

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #4.000,00# €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ :Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στην Επιχείρηση με την επωνυμία : «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ» του Μίχου Νικόλαου & Σια Ε.Ε., που εδρεύει στη Ζάκυνθο, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα πωλούσε εμφιαλωμένο νερό 750ml στην τιμή του 1,20€ και εμφιαλωμένο νερό «ΑΥΡΑ» στην τιμή του 1,30€ αντί 0,75€ που επισύρει διοικητικό πρόστιμο 500,00€, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 137 της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), καθώς και: μπαγκέτα κοτόπουλο, τσιαπάτα κοτόπουλο, χάμπουργκερ μπιφτέκι, χάμπουργκερ κοτόπουλο, ζαμπονοτυρόπιτα, πίτσα, κουλούρι μπαστούνι με φιλαδέλφεια χωρίς να αναγράφονται στις αντίστοιχες πινακίδες οι τιμές πώλησης, που επισύρει διοικητικό πρόστιμο 3.500,00€, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

περισσότερα . . .

Επαναδιακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Επαναδιακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της

Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ 7ΦΞ97ΛΕ-ΥΜΩ , καθώς &

 

στο σύστημα ΚΗΜΔΣ (Αναζήτηση –> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ 16PROC005076783

 

Eπαναδιακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου

Eπαναδιακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ Ω4Ο87ΛΕ-ΡΓ5 , καθώς &

 

στο σύστημα ΚΗΜΔΣ (Αναζήτηση –> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ 16PROC005076443

16PROC005076443

 

 

 
 

.

Διεθνής προβολή των νησιών Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης με την ιταλική τηλεόραση RAIUNO

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με την Ελληνική Πρεσβεία της Ρώμης, πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα τα τηλεοπτικά γυρίσματα της δημοφιλούς εκπομπής Linea Βlue (Μπλε Γραμμή) της Ιταλικής Κρατικής Τηλεόρασης RAIUNO.

Προβολή των νησιών Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης μέσα από την εκπομπή Linea Blu της ιταλική κρατικής τηλεόρασης RAI UNO

 

Είχε ανακοινωθεί η παρουσίαση της εκπομπής που μας αφορά την 3η Σεπτεμβρίου 2016, αλλά κρίθηκε σκόπιμο η προβολή των νησιών μας σε διπλάσιο τηλεοπτικό χρόνο, κάτι το οποίο θα έχει ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα για αυτά.

περισσότερα . . .

Πράξη Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ : «ΠΡΟΒΑΤΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ»

Δ/ΝΣΗ  ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ :  Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 18-22, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΔΑ: 6ΦΚΝ7ΛΕ-ΓΧΟ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00# €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ :Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στην Καφετέρια με την επωνυμία : «ILOVEYO» που εδρεύει στη Ζάκυνθο, στην  Κ. Λομβάρδου αριθμ.18-22, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δεν διέθετε τιμοκατάλογο ως υποχρεούται, κατά παράβαση της παρ. 1 αρθρ. 90 που επιφέρει διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€), σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, της αριθμ. Α2–718/28-07-2014 (ΦΕΚ 2090/τεύχος Β΄/31-07-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

περισσότερα . . .