:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΚΑΙ 15ης Ε.Ο. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΚΑΙ 15ης Ε.Ο. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Μαϊου  2017.

Η Περίληψη Διακήρυξης  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ : 7ΗΡΓ7ΛΕ-Θ3Κ, καθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ: 17PROC006014303

 

 

Σας παραπέμπουμε επίσης στο κάτωθι αρχείο:

περισσότερα . . .

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Π/Υ: 346.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.)

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ .Π/Υ: 346.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Απριλίου  2017.

Η Περίληψη Διακήρυξης  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ : Ω8Ν47ΛΕ-0ΘΜ, καθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ: 17PROC006008334

 

Σας παραπέμπουμε επίσης στο κάτωθι αρχείο:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

περισσότερα . . .

Aνακοίνωσης για άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2017, ΠΕ Ζακύνθου

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11ης Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ 12ης Ε.Ο. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ», Π/Υ: 150.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.).

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11ης Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ 12ης Ε.Ο. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ»,  Π/Υ: 150.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11 Απριλίου 2017.

Η Περίληψη Διακήρυξης  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ :6ΕΓΑ7ΛΕ-ΜΝΒ, καθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ: 17PROC005934338

 

Σας παραπέμπουμε επίσης στο κάτωθι αρχείο:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

περισσότερα . . .

Πρόγραμμα Κατάρτισης «VOUCHER για άνεργους από 29 έως 64 ετών».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου σας ενημερώνει ότι πρόκειται να υλοποιήσει το
Πρόγραμμα Κατάρτισης «VOUCHER για άνεργους από 29 έως 64 ετών «.

 Οι Επιτυχόντες  μπορούν να προσέρχονται  στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Καμάρα Αμπελοκήπων, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 14:00 και στο τηλέφωνο 26950-24075).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 500 ώρες πρακτική σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής.
Το Εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00 ευρώ ( 600,00 ευρώ για την θεωρητική κατάρτιση και 2.000,00 ευρώ για την πρακτική ) .

περισσότερα . . .

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6ης Ε.Ο. ΒΟΛΙΜΩΝ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6ης Ε.Ο. ΒΟΛΙΜΩΝ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Μαρτίου 2017.

Η Περίληψη Διακήρυξης  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ : ΩΗΟΡ7ΛΕ-12Σκαθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ: 17PROC005934338

 

Σας παραπέμπουμε επίσης στο κάτωθι αρχείο:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

περισσότερα . . .

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 80.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.).

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 80.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.).

Η Περίληψη Διακήρυξης  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ : 7ΝΘ67ΛΕ-ΙΨΘκαθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ: 17PROC005828791

Σας παραπέμπουμε επίσης στο κάτωθι αρχείο:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

περισσότερα . . .

ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙ ΤΗς 35ης Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης Ε.Ο.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΚΡΙΦΗΜΑΤΑ

ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

“ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ” ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

Από το Νοέμβριο του  2016 και μέχρι σήμερα,  είτε από νέους προορισμούς του εξωτερικού είτε  από υφιστάμενους, ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός των παρακάτω πρόσθετων πτήσεων προς τα Ιόνια Νησιά :

περισσότερα . . .

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου