Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο έτους 2017 στον πρώην Δήμο Αργοστολίου

Κατόπιν υπογραφής της από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, δημοσιεύθηκε & διατίθεται η σχετική απόφαση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨ227ΛΕ-ΒΟ4.

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Με την Αρ. Πρωτ. 543/34450 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1145/Β/2017) ορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία των «Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων»  με σκοπό να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την πιστοποίηση τους και να  απονεμηθεί  Ειδικό Σήμα.

Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης, ή δυνατότητα εκπαίδευσης, ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

περισσότερα . . .

Αναμονές ιατρικών ειδικοτήτων Π.Ε. Κεφαλληνίας

Για λεπτομέρειες & πληροφορίες, διατίθεται ο από 19/04 σχετικός πίνακας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2016 – 6ος κύκλος

Στα  πλαίσια  εφαρμογής  του  προγράμματος  κουνουποκτονίας   στις  Περιφερειακές  Ενότητες  Κεφαλληνίας &  Ιθάκης,  σας  γνωρίζουμε  ότι  το  πρόγραμμα  ψεκασμών  έχει  ως  εξής :

 1. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017, Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΥΤΑΒΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΛΟΥΡΔΑΣ)
  • ΤΡΙΤΗ 25/04/2017  Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ-ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΤΑΜΙ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ, ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ,  ΡΕΜΑ ΞΙ,  ΧΑΒΔΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΤΣΑ, ΛΙΒΑΔΙ, ΒΑΡΥΚΟ) 
  • ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017  Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ (ΣΑΜΗ- ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΖΕΡΒΑΤΗ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΡΟΣ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ)
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017  Δ.Ε.ΠΥΛΑΡΕΩΝ & Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ (ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ,  ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
 2. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2017 ΒΑΘΥ, ΦΡΙΚΕΣ, ΜΑΡΜΑΚΑΣ, ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΧΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΙΟΝΙ

 

Οι  ψεκασμοί  αφορούν  κοινόχρηστους  χώρους  και  διενεργούνται  με  εγκεκριμένα  σκευάσματα.  Σε   περιοχές  που  απαιτούν  προστασία  χρησιμοποιείται  βιολογικό  σκεύασμα  που  δεν  έχει  επιπτώσεις  σε   ανθρώπους   και   ζώα.

Δεν  προβλέπονται  ψεκασμοί  σε  ιδιωτικούς  χώρους ( κατοικίες ). Στις  περιπτώσεις  αυτές  επιβάλλεται  η  λήψη  μέτρων  ατομικής  προστασίας,  η   εξάλειψη  εστιών  στάσιμων  νερών,  καθώς  και  ο  ψεκασμός  με  ιδιωτικά  μέσα  των  εστιών  ανάπτυξης  κουνουπιών.

περισσότερα . . .

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Π.Ι.Ν

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό δεκατρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (13.120,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017

περισσότερα . . .

Διαγωνισμός Έργου για το Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης

Η περίληψη διακήρυξης του έργου είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ5Ζ17ΛΕ-Η7Ω (ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & σε αντικατάσταση της προηγούμενης περίληψης διακήρυξης με ΑΔΑ 97Π97ΛΕ-3Φ9).

Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με το έργο του θέματος έγγραφα (αρχείο .zip ~14.9MB) καθώς και η Τεχνική Μελέτη του έργου (αρχείο .zip ~38.1Mb).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις 19-4-2017 έγινε εκ νέου ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να είναι πιο πλήρης (να περιλαμβάνει πλέον και την Προκήρυξη Σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στο Συμπλήρωμα της ΕΕΕΕ) και να συνδέεται με το σωστό εγκεκριμένο αίτημα. Η διακήρυξη έλαβε νέο ΑΔΑΜ 17PROC006079731 και προστέθηκε στο αρχείο των αναρτημένων τευχών δημοπράτησης αντικαθιστώντας την προηγούμενη.

περισσότερα . . .

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα την σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δ.Ελλάδας-Ιονίου του ΟΠΕΚΕΠΕ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει, με θέμα την «Σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/03/2017, ώρα 17:00-20:00, στο Αργοστόλι, στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Κτήριο Α.

Στόχοι της ημερίδας είναι:

-       H ενημέρωση των γεωργών και κτηνοτρόφων και των Φορέων Α’ σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν τόσο κατά την υποβολή της Αίτησης όσο και κατά τους μετέπειτα ελέγχους της υπηρεσίας μας, έτσι ώστε να μειωθούν, όσο είναι δυνατό, τα λάθη και οι παραλείψεις που οδηγούν σε προβλήματα των πληρωμών τους.

περισσότερα . . .

Υλοποίηση προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017 στις Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης έως 15 Μαΐου. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την ΥΑ αρ.3714/110476/4-9-14 (AΔΑ:72Ω4Β-ΩΩΤ) και καλύπτει:

 • Εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια  ή άλλη ποικιλία.
 • Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους αδειών φύτευσης
 • Επανεμβολιασμός  – Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά  είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση –  Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το  Αμπελουργικό μητρώο.
 3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

 

Ειδικότερα:

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας /κυριότητας ως εξής:

περισσότερα . . .

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης για το 2016 (5ος κύκλος)

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στα πλαίσια εφαρμογής  του  προγράμματος  κουνουποκτονίας  στις  Περιφερειακές  Ενότητες  Κεφ/νίας &  Ιθάκης,  σας  ενημερώνει ότι  το  πρόγραμμα  ψεκασμών  έχει  ως  εξής:

 1. ΤΕΤΑΡΤΗ  22/03/2017 
  1. Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΥΤΑΒΟΥ)
  2. Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,  ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ,  ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΛΟΥΡΔΑΣ)
  3. Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ-ΣΧΑΡΕΣ  ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ,   ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ,  ΡΕΜΑ ΞΙ, ΧΑΒΔΑΤΑ,  ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΤΣΑ,  ΛΙΒΑΔΙ,ΒΑΡΥΚΟ)
  ΠΕΜΠΤΗ   23/03/2017
  1. Δ.Ε.ΣΑΜΗΣ (ΣΑΜΗ- ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΖΕΡΒΑΤΗ)
  2. Δ.Ε.  ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΡΟΣ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ)
  3. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ  (ΒΑΘΥ,ΦΡΙΚΕΣ,ΜΑΡΜΑΚΑΣ, ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΙΟΝΙ)
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/03/2017
  1. Δ.Ε.ΠΥΛΑΡΕΩΝ (ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ, ΔΙΒΑΡΑΤΑ)
  2. Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ (ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)

  Οι ψεκασμοί  αφορούν  κοινόχρηστους  χώρους  και  διενεργούνται  με  εγκεκριμένα  σκευάσματα.  Σε περιοχές που απαιτούν προστασία  χρησιμοποιείται  βιολογικό  σκεύασμα  που  δεν  έχει επιπτώσεις  σε   ανθρώπους   και  ζώα.

  περισσότερα . . .