Διαγωνισμός έργου: Συντήρηση & ανακατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς

Διατίθενται τα τεύχη δημοπράτησης & λοιπά σχετικά έγγραφα & αρχεία του έργου του θέματος, κάνοντας κλικ εδώ.

 

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για τη λατομική περιοχή ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ, στο Τ.Κ. Πυργίου της Δ.Ε. Σάμης, Δ. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 21268/2-5-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ο καθορισμός λατομικής περιοχής στην τοποθεσία “Άλωνο – Τσακαρισιάνο” Τ.Κ. Πυργίου Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφαλλονιάς, όπως αυτός περιγράφεται στο Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου που συνοδεύει την ανωτέρω απόφαση, διότι από τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου που διενεργήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 της  ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006), προκύπτει ότι το εν λόγω σχέδιο δεν αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR2220006 «Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος».περισσότερα . . .

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου κατά την Αντιπυρική περίοδο 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκε στο ΔΙ@ΥΓΕΙΑ η υπ΄αριθμ.: 60632/14323/20-07-2017 (AΔΑ: ΨΠΩΙ7ΛΕ-ΙΜΘ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης περί Απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, κατά την Αντιπυρική περίοδο 2017.περισσότερα . . .

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με δαπάνη εργασιών 58.897,00 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 80.645,16 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.περισσότερα . . .

Αναμονές Ιατρικών Ειδικοτήτων Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΤΗΛ.: 26710-38026)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΠΙΘΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ/

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνoς 0 1 κενή θέση
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2 κενές  θέσεις
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 4 κενές θέσεις
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1 Mέσα 2018
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 1 κενή θέση
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 1 κενή θέση

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-KY ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ (ΤΗΛ.: 26710-92605)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΧΡΟΝΟΣΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5 κενές θέσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 26713 60701.περισσότερα . . .

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2017

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται ότι  έγινε η προδημοσίευση της 2ης  Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  για το έτος 2017.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, οι στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, καθώς και οι λοιποί όροι του προγράμματος προσδιορίζονται αναλυτικά στην αριθ. πρωτ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.περισσότερα . . .

Ανακοίνωση για τους κατόχους βοοειδών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει ότι, πως με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ.: 6017/1467/24-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: ΨΕ3Σ7ΛΕ-ΖΛΕ) η ΠΕ Κεφαλληνίας και η ΠΕ Ιθάκης οριστήκαν ως ζώνες εμβολισμού για την Οζώδη Νόσο των Βοοειδών. 

περισσότερα . . .περισσότερα . . .

Ενθουσιασμένοι από τα νησιά μας αναχώρησαν τα μέλη της τουρκικής δημοσιογραφικής αποστολής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας οργανώθηκε 5μελής δημοσιογραφική αποστολή. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από 8 ως 14 Ιουνίου και τα μέλη της επισκέφθηκαν την Κεφαλονιά, την Ιθάκη τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και το Μεγανήσι.περισσότερα . . .

Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Μάιο του 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Μάιο  του 2017, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20-06-2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2671362703  κ.Καραδημήτρη Ιωάννα.

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ο πίνακας κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης είναι δημοσιευμένος & διαθέσιμος στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΠΕΨ7ΛΕ-2ΘΩ.

Περισσότερες πληροφορίες, στη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Μομφεράτου 30, 28100 Αργοστόλι, τηλ. 26713 62703.περισσότερα . . .