Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Έργα

Δημοσίευση στοιχείων διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15) στην Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τίτλος «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» πρ/σμού  1.545.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της Π.Δ.Ε. – ΕΠΑ, (ΝΠ 222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000 Περίληψη Διακήρυξης Διαθέσιμη μέσω συστήματος με ΑΔΑ... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση στοιχείων διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τίτλος «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού  831.762,85 € με το Φ.Π.Α., 2023ΝΠ42200000 (MIS: 5217033) (πρώην 2014ΕΠ52200002) του Ε.ΠΑ. – Π.Δ.Ε. Περίληψη Διακήρυξης Διαθέσιμη μέσω συστήματος με ΑΔΑ ΨΨ3Β7ΛΕ – ΜΗΑ... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 650.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΕΧΠ7ΛΕ-7ΞΡ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 600.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΗ4Θ7ΛΕ-4Ξ9 Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΗ4Θ7ΛΕ-4Ξ9... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 1.140.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΟΩΓ7ΛΕ-Τ1Κ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μελέτης ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΗΣ»... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Ε. Κεφαλληνίας)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 3.100.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Ε. Κεφαλληνίας)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 900.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 9Ψ5Ω7ΛΕ-ΥΥΤ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ψ5Ω7ΛΕ-ΥΥΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μελέτης έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) Επ.Ο. 25: ΔΡΑΠΑΝΟ – ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ Β) Επ.Ο. 30:... Διαβάστε Περισσότερα