Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Έργα

Αφετηρία για το νέο οδικό έργο 440.000 ευρώ από το Καλαμίτσι» – Ξεκίνημα με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση ΄Βρύση’

Από τον οικισμό του Καλαμιτσίου ξεκίνησε την Πέμπτη 22/9/2022 το νέο οδικό έργο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Λευκάδας», προϋπολογισμού 440.000 ευρώ, και το οποίο περιλαμβάνει τεχνικές παρεμβάσεις σε... Διαβάστε Περισσότερα
Τοποθετούνται «έξυπνα ρολόγια» στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας, έργο ύψους 150.000€

Τοποθετούνται «έξυπνα ρολόγια» στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας, έργο ύψους 150.000€

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιακή αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ολοκλήρωσε την προμήθεια «έξυπνων» συστημάτων (τηλεχειρισμός, ψηφιακοί αισθητήρες και όργανα, κλπ.) και πλέον έχει ξεκινήσει την εγκατάστασή... Διαβάστε Περισσότερα

Ολοκληρώνεται η μελέτη αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών, του εξοπλισμού και της λειτουργικότητας του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Βασιλικής στη Λευκάδα

Σύντομα ολοκληρώνεται η μελέτη αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών, του εξοπλισμού και της λειτουργικότητας του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Βασιλικής, προϋπολογισμού 49.600 ευρώ. Το πρωί της Δευτέρας (19/9/2022), ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς, παρουσία του... Διαβάστε Περισσότερα

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 74.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ... Διαβάστε Περισσότερα

Υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο σε Λευκάδα και Μεγανήσι

Ένα ακόμα μεγάλο οδικό έργο, που θα βελτιώσει και ενισχύσει την οδική ασφάλεια σε βασικούς άξονες του επαρχιακού δικτύου σε Λευκάδα και Μεγανήσι, ξεκινά η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, καθώς υπεγράφη (8/9/2022) η Σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακού... Διαβάστε Περισσότερα

Υπογράφηκε η Σύμβαση για νέο Πολιτιστικό Κέντρο στην Π.Ε. Λευκάδας μέσω του έργου TACTICAL TOURISM του Interreg

Ένα νέο χώρο εκδηλώσεων και πολιτισμού αποκτά η Πόλη της Λευκάδας καθώς υπογράφηκε (17/8/2022) η Σύμβαση του έργου «Αναπαλαίωση – Ανακαίνιση Αποθήκης Π.Ε. Λευκάδας για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, από την Περιφερειάρχη Ιονίων... Διαβάστε Περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)

Με την αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός για έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ Π/Υ : 290.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΑΒΘ7ΛΕ-Α1Σ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009012260 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182272   { εκ της Δ/ΝΣΗΣ... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός για έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ Π/Υ : 37.985,19 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Δεν απαιτείται (συνοπτικός διαγωνισμός) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009056065 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182442... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ Π/Υ : 129.612,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 99Τ27ΛΕ-Ι1Θ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009052427 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182441   { εκ της Δ/ΝΣΗΣ... Διαβάστε Περισσότερα