Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Έργα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Ε. Κεφαλληνίας)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 3.100.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Ε. Κεφαλληνίας)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 900.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 9Ψ5Ω7ΛΕ-ΥΥΤ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ψ5Ω7ΛΕ-ΥΥΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μελέτης έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) Επ.Ο. 25: ΔΡΑΠΑΝΟ – ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ Β) Επ.Ο. 30:... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός ανάθεσης έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 262.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 6Ν0Ρ7ΛΕ-ΝΑΧ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ»

Ανακοινώνεται προς ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για τον διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία: ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199492

  Ανακοινώνεται προς ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για τον διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία: ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟΣ”

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 2.000.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Τ7Ι7ΛΕ-ΑΚ3:... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός ανάθεσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0... Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση διαγωνισμού για έργο με θέμα «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»

Σε συνέχεια της από 24/02/2023 σχετικής δημοσίευσης στη δ/νση https://pin.gov.gr/?p=36596, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (όπου υποβάλλονται οι προσφορές στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς) από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και... Διαβάστε Περισσότερα