Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας & Επιστημών

Αποσπάσματα από το αριθμ. 11/27-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ——- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11-3 27-12-2017 ΑΔΑ Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Επτανησιακή Μουσική στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τις Χορωδίες... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 10/20-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ————————- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10-3 20-11-2017 ΑΔΑ Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 150... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 8/11-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ——- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8-3 11-10-2017 ΑΔΑ Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης με... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 7/11-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ —————————— ΑΠΟΦΑΣΗ 7-2 11-09-2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΑ Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 6/21-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ————— ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6-1 21-08-2017 ΑΔΑ Περίληψη: Επικύρωση του 5ου/02-08-2017 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της ΠΙΝ.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 5/02-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ——————————- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5-1 02-08-2017 ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 4ου/14-07-2017 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού,... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 4/14-07-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ —————————————- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4-1 14-07-2017 ΑΔΑ Περίληψη: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού,... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 18/1-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθμ.Απόφασης 83-18/1-09-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την Χορωδία Κέρκυρας για την... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 17/29-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 29ης Αυγούστου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθμ.Απόφασης  80-17/29-08-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο... Διαβάστε Περισσότερα