Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ για χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στην Π.Ε. Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω2Ι47ΛΕ-ΗΓΞ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λευκάδας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του ΕΚΑΒ -ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για το έτος 2019

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω37Π7ΛΕ-ΒΩΓ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005004594 2019-05-24 περισσότερα . . .

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ενός ατόμου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (Εκσκαφέα – Φορτωτή), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΠΞΗ7ΛΕ-ΞΤΓ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-04-2019 έως και 22-04-2019

Μπορείτε να κατεβάσετε:

περισσότερα . . .

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μουσικών σχολείων Ιονίων Νήσων στις 4 και 5 Απριλίου 2019, στη Λευκάδα

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας συνδιοργανώνουν την 1η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων Ιονίων Νήσων, με τη συμμετοχή 300 μαθητών και εκπαιδευτικών από τα Μουσικά Σχολεία Κέρκυρας, Ζακύνθου και Λευκάδας.

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2019

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΑΗ7ΛΕ-Μ55

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004656835 2019-03-21 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λευκάδας, με προϋπολογιζόμενη συνολική αξία 15.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΙΤΠ7ΛΕ-ΑΧ5

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004565070 2019-03-05 περισσότερα . . .

Ανακοίνωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης και παροχή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η Ανακοίνωση της Παράτασης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΖΝ37ΛΕ-1ΝΛ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα των Διευκρινήσεων:

Για να μεταβείτε στη Διακήρυξη πατήστε εδώ περισσότερα . . .