Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Λευκάδας

Π.Ε. Λευκάδας: Νέο τεχνικό έργο στον Επίσκοπο – Σε εξέλιξη οι εργασίες

Π.Ε. Λευκάδας: Νέο τεχνικό έργο στον Επίσκοπο – Σε εξέλιξη οι εργασίες

Συνεχίζεται η κατασκευή άμεσα αναγκαίων τεχνικών έργων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο για την αποφυγή του κινδύνου πλημμυρών και ζημιών από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Αυτή τη φορά, επί της επαρχιακής οδού Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική, στην περιοχή Επίσκοπος... Διαβάστε Περισσότερα
Ανδρέας Κτενάς: «Διαμορφώνουμε μια φιλική παρέμβαση για τη Γύρα» – Σε εξέλιξη η εκπόνηση των μελετών

Ανδρέας Κτενάς: «Διαμορφώνουμε μια φιλική παρέμβαση για τη Γύρα» – Σε εξέλιξη η εκπόνηση των μελετών

Σε πλήρη εξέλιξη η εκπόνηση των μελετών για την ανάπλαση της Γύρας. Την προηγούμενη εβδομάδα συνεργείο του αναδόχου μελετητικού σχήματος βρέθηκε στην περιοχή, καθώς συνεχίζεται η τοπογραφική αποτύπωση και η χαρτογράφηση υψηλής ακριβείας της παραθαλάσσιας και... Διαβάστε Περισσότερα
Ανδρέας Κτενάς: «Σύντομα ορατή η πρόοδος των εργασιών στο Γηροκομείο Λευκάδας» – Συνάντηση εργασίας του Μητροπολίτη και του Αντιπεριφερειάρχη με τον Ανάδοχο

Ανδρέας Κτενάς: «Σύντομα ορατή η πρόοδος των εργασιών στο Γηροκομείο Λευκάδας» – Συνάντηση εργασίας του Μητροπολίτη και του Αντιπεριφερειάρχη με τον Ανάδοχο

Με ανεβασμένους ρυθμούς προχωρά πλέον το έργο «Αναδιαρρυθμίσεις και αναμορφώσεις κτιρίου Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) & Πτέρυγας Χρονίως Πασχόντων & διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου στον οίκο πρόνοιας Λευκάδας», καθώς με ενέργειες της Περιφερειακής... Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), στην θέση “ΑΛΥΚΈΣ” Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα
Ανδρέας Κτενάς: «Αναβαθμίζουμε το δρόμο Λυγιά – Κατούνα με νέους ασφαλτοτάπητες και δίκτυο απορροής ομβρίων»

Ανδρέας Κτενάς: «Αναβαθμίζουμε το δρόμο Λυγιά – Κατούνα με νέους ασφαλτοτάπητες και δίκτυο απορροής ομβρίων»

Σημαντικές βελτιώσεις στην επαρχιακή οδό Λυγιά – Κατούνα, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.190.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί εκτενείς ασφαλτοστρώσεις του οδοστρώματος, ενώ... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία : “ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΝΥΔΡΙΟΎ, στα πλαίσια του έργου AI SMART – Del.4.3.4” με Κωδικό ΟΠΣ 5041594 στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 264.750,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-3-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ορίζεται η 24-3-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η... Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο μέσης λιανικής τιμής ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με ΦΠΑ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΠΕ Λευκάδας

Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, όπως εκδόθηκε από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας. Διαβάστε Περισσότερα

Οριστική έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας- ηχομέτρηση στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ Βασιλείου με την επωνυμία “CHICKEN BAR”, στην Λευκάδα.

Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινή Έκθεση έκτακτου μερικού Ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε φρεάτιο του αποχετευτικού δικτύου Νυδριού Λευκάδας.

Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα
Π.Ε. Λευκάδας: Εκτεταμένοι καθαρισμοί ρεμάτων στο Βλυχό

Π.Ε. Λευκάδας: Εκτεταμένοι καθαρισμοί ρεμάτων στο Βλυχό

Συνεχίζονται σταθερά οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων από την Περιφερειακή Ενότητας Λευκάδας. Σήμερα (23/2/2023), τεχνικό κλιμάκιο της Π.Ε. Λευκάδας ολοκλήρωσε πολυήμερο καθαρισμό της κοίτης και των πρανών του ρέματος στο Βλυχό, από το γεφύρι που ξεκινά το κοιτοστρωμένο... Διαβάστε Περισσότερα