Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας»

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Πρατήριο Καυσίμων”

Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: Ψ48Ι7ΛΕ-44Γ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

ΜΗ Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Πρατήριο Καυσίμων”

Με την αρ πρωτ. 68794_10391/27-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΘΗ7ΛΕ-Φ9Ψ) απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στο πρατήριο καυσίμων Σούνδιας Δημήτριος, που βρίσκεται στο Κατωχώρι Λευκάδας, γιατί από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, προκύπτει ότι είχε γνωστοποιηθεί η λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου αμόλυβδη βενζίνη 95, πλην όμως δεν εμφανιζόταν στην οθόνη πληροφοριών καταναλωτών του δικτυακού τόπου www.fuelprices.gr, πράγμα για το οποίο δεν ευθύνεται ο υπόχρεος. περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Καφέ Μπαρ”

Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΔΕΧ7ΛΕ-ΦΕΨ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Πρατήριο Καυσίμων”

Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΥΙΑ7ΛΕ-Ι69) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Εστιατόριο”

Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: Ψ2Ι17ΛΕ-Τ67) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Εστιατόριο”

Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΨΛΖ87ΛΕ-ΓΙΛ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Εστιατόριο”

Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 65ΙΡ7ΛΕ-ΒΩΥ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .