Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Λευκάδας

Δελτίο μέσης λιανικής τιμής ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΠΕ Λευκάδας

Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ μέσης λιανικής ΤΙΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, όπως εκδόθηκε από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας. Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΈΚΘΕΣΗ Ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο μικρών ξύλινων κατασκευών (ΠΑΡΑΠΉΓΜΑΤΑ) στην περιοχή ΑΛΥΚΈΣ Λευκάδας Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εμφιαλωμένου ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της «ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ”Παλιοβορούς” Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας

Η  Άδεια είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 610Γ7ΛΕ-4ΨΚ Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της... Διαβάστε Περισσότερα

Επιβολή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. στην επιχείρηση «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ», που βρίσκεται στο Μ. Αυλάκι Λευκάδας

Στις 16-02-2024, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.:οικ 14633/2237) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ», που βρίσκεται στο Μ.Αυλάκι Λευκάδας, για παράβαση των... Διαβάστε Περισσότερα

Επιβολή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. στην επιχείρηση «ΓΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εμπόριο Ειδών Super Market», που βρίσκεται στο Nυδρί Λευκάδας

Στις 16-02-2024, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.:οικ 14636/2238) επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), στην επιχείρηση «ΓΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εμπόριο Ειδών Super Market», που βρίσκεται στο Nυδρί Λευκάδας, για... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση αίτησης για ΔΙΑΝΟΜΉ ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ της “ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΚΕ”

Κατατέθηκε με αριθ 9814_1564/2-2-24 αίτηση της ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 802071150 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει στην Δ/νση Ανάπτυξης... Διαβάστε Περισσότερα