Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1, 7 & 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» ΤΟΥ ΕΠ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ” 2014-2020.

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί επαναληπτικό διεθνή ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για τα υποέργα : (1) «Δημιουργία Επικοινωνιακής Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Περιεχομένου», προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%... Διαβάστε Περισσότερα

«Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων στα πλαίσια της με Μοναδικό Κωδικό 22DIAB000024792 Συμπληρωματικής Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος 2 του Υποέργου 10, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951».

Ολοκληρώθηκε την 30/07/2022 η Δημόσια Συμπληρωματική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος 2 του Υποέργου 10, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων... Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΩΝ»

26586C ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΑΔΑΜ ΟΑΠ Α ΕΤΕΠ ΟΑΠ ΕΣΥ ΟΑΠ Π ΕΤΕΠ ΟΑΠ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΑΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΑΠ ΣΑΥ ΟΑΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΑΠ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΑΠ ΦΑΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΜΕ... Διαβάστε Περισσότερα
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

    «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal... Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ»

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΑΔΑΜ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___280722 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΝΑ Α ΕΤΕΠ ΤΝΑ ΕΣΥ ΤΝΑ Π ΕΤΕΠ ΤΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΝΑ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΝΑ ΣΑΥ ΤΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΝΑ ΦΑΥ      ... Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”: Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ενημερώνουμε τους υποψήφιους νέους γεωργούς της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 ότι εκδόθηκε η Απόφαση με τα Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη... Διαβάστε Περισσότερα