Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων Α’ εξάμηνο 2024

Πρόγραμμα διεξαγωγής  θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 για το χρονικό διάστημα Μάιος – Αύγουστος 2021. Σχετ. νομοθεσία: Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143). Τα Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α’ 197), 113/2012 (ΦΕΚ Α’... Διαβάστε Περισσότερα

Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023.

Η Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, διεξάγεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, σε εφαρμογή του κανονισμού 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αποσκοπεί στη συγκέντρωση... Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) ΤΟΥ Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α΄ 207)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                          Κέρκυρα,       13/02/2024     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 110659/20158/27/12/2023 (ΑΔΑ:ΨΧΠ97ΛΕ-ΓΣ1) Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας περί έγκρισης εφημεριών φαρμακείων της ΠΕ Ζακύνθου για το έτος 2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 110659/20158/27-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΧΠ97ΛΕ-ΓΣ1) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα με το υπό στοιχεία (11) σχετικό και καθορίζεται ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν στην ΠΕ Ζακύνθου... Διαβάστε Περισσότερα