Η άδεια είναι διαθέσιμη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΔΖΣ7ΛΕ-Δ7Ε.

Επίσης, διατίθενται τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.