Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι, έχει εκδοθεί, η απόφαση περί συγκρότησης της Επιτροπής ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων, σύμφωνα με τον Ν.2446/96.

Η επιτροπή προβλέπεται ότι θα συνεδριάσει, στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, κατόπιν πρόσκλησης των μελών της.

Μέχρι τότε, καλούνται τα τουριστικά γραφεία του νησιού να καταθέσουν στην υπηρεσία, εφόσον επιθυμούν, εγγράφως, τις απόψεις τους περί της αδυναμίας μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ως κατώθι:

– 20.05.2018

– 07.06.2018 & 25.062018

– 05.07.2018,7.07.2018, 08.07.2018, 11.07.2018 & 23.07.2018

– 02.08.2018,4.08.2018,16.08.2018, 20.08.2018 & 30.08.2018

– 13.09.2018 & 27.09.2018

– 11.10.2018 & 25.10.2018

–  08.11.2018 & 22.11.2018.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ }