Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και ως μέτρο πρόληψης αυτής αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από ώρα 18:00 μμ σήμερα (Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018) μέχρι αύριο  ( Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018)  και ώρα 08:00 πμ και από αύριο 18:00 μμ (Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018) μέχρι και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 08:00πμ, στους κάτωθι αγροτικούς δρόμους:

Σε όλους τους αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων των οικισμών Ανδριολάτα, Ξενόπουλο, Καπανδρίτι, Αργίνια και στον αγροτικό δρόμο νοτίως του Αίνου από τον οικισμό Ατσουπάδες μέχρι το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του εντός των ορίων του οικισμού Μιχάτα.

Ειδική αιτιολογημένη άδεια διελεύσεως (σε κτηνοτρόφους κτλ) που πρέπει αναγκαστικά να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, θα δίδεται από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης (τηλ.: 26713 60530-531) και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας (τηλ.: 26713 60535-538).

 ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.