Επιλογή Σελίδας

Για λεπτομέρειες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στα σχετικά με την εν λόγω άδεια αρχεία (.zip, ~ 2MB).

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }