Ακολουθούν Θέματα ΕΗΔ, Επερωτήσεις ΕΗΔ, Επερωτήσεις,  Θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΗΔ

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ : Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ζακύνθου και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ..
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου, κ.Νιοτόπουλος

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ : Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια-Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας  Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής : O Περιφερειάρχης Ι.Νήσων, κ.Θ.Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ : Έγκριση υποβολής Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λευκάδας στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία», δυνάμει σχετικής πρόκλησης της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020
Εισηγητής : O Περιφερειάρχης Ι.Νήσων, κ.Θ. Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4ο ΕΗΔ : Για την δημιουργία Νησίδων στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή ¨Σολάρι¨.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαική Συσπείρωση¨κ. Θεόδωρος Γουλής

ΘΕΜΑ 5ο ΕΗΔ : Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας «Πλάτωνας Γρηγόρης»
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θ. Χαλικιάς

ΘΕΜΑ 6ο ΕΗΔ : Απόφαση Π.Σ. για παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας «Πλάτωνας Γρηγόρης».
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θ. Χαλικιάς
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

θεμα 7ο ΕΗΔ : Συμπλήρωση – διόρθωση διατύπωσης της απόφασης με αριθμ. 216-22/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

Θέμα 8ο ΕΗΔ: Έγκριση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 και Εκτέλεση Διαγωνιστικών
Διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξάρτητα ποσού τηρώντας τις διατάξεις του Π.. 60/2007.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΗΔ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η ΕΗΔ : Γιατί παραμένει κλειστή η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ζακύνθου
Επερωτών : Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαική Συσπείρωση κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην περιοχή ΚΗΠΟΥΡΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ .
Επερωτών : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ.Κουρής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Διαχείριση των ΡΟΜΑ των εγκατεστημένων εντός της πόλεως του Αργοστολίου.
Επερωτών : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ.Κουρής

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ» στο Επ.Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ι.Νήσων, κ.Θ.Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ » στο Επ. Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ι.Νήσων, κ.Θ.Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση κατανομής υποέργων του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ι.Νήσων, κ. Θ.Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση για την κατάθεση προτάσεων στην πρόσκληση των Στρατηγικών εργών του Προγράμματος COOPERATION PROGRAMME INTERREG V -A GREECE-ITALY (EL-IT)
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας κ. Ι. Φοντάνας

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Εισηγητής : O Περιφερειάρχης Ι.Νήσων, κ.Θ.Γαλιατσάτος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Πανεπιστημίου Πατρών.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 2 «Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος σε Ωφελούμενους» της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034543.
Eισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου, κ. Νιοτόπουλος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 9o :Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για την δημοπράτηση έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προυπ/σμου 750.000,00 €.
Εισηγητής : O Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευκάδας, κ.Χαλικιάς
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 10ο : Eισήγηση για εξαίρεση της Ειδικής Συμβούλου του Περιφερειάρχη Ι.Νήσων από τον περιορισμό άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ι.Νήσων , κ. Θ.Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση χρηματοδότησης ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιονίου Κράτους (1815-1864) στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Δρακουλόγκωνας

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.