Δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο, με πληροφορίες σχετικά με την κλήρωση του διαγωνισμού επί του θέματος, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί (ηλεκτρονικά).

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.