Για λεπτομέρειες & πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.

 

 

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.