Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο.

εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.