Ακολουθούν Επερωτήσεις Εκτός Ημερησίας Διάταξης, Θέματα Εκτός Ημερησίας Διάταξης, Επερωτήσεις και Θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η ΕΗΔ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η ΕΗΔ: Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ.
Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΙΝ/ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 2o ΕΗΔ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 3o ΕΗΔ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαρίνα Μασχάτ.

ΘΕΜΑ 4o ΕΗΔ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΡΙΓΑΝΗ» Τ. Κ. Βαθέως του Δήμου Μεγανησίου ιδιοκτησίας Αφοί Πολίτη Ο. Ε.».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευκάδας, κ. Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 5ο ΕΗΔ: Τοποθέτηση σημάτων στην περιοχή της κοινότητας Μαγαζιών του δήμου Παξών.
Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπυρίδων Βλαχόπουλος.

ΘΕΜΑ 6ο ΕΗΔ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ”.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 7ο ΕΗΔ: EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CIVITAS DESTINATIONS
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Πιστοποιημένα ποσοστά ανακύκλωσης στην Κέρκυρα από το 2000 μέχρι και σήμερα. Εισπράξεις των Δήμων και μετά του Δήμου Κέρκυρας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή Αναγέννηση κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Για το ωράριο των καταστημάτων στα Ιόνια Νησιά.
Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Για τον καθαρισμό της εκβολής του ποταμιού της Μεσογγής.
Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση των πρακτικών της 11ης και 12ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: 5η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Τροποποίηση Κατανομής Υποέργων Έργων ΠΔΕ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 3o: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν Οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση βλαβών στην κοινοτική αίθουσα Αγ. Ματθαίου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ”
προυπ.60.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΓΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 420.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Ξενοδοχείου με διακριτικό τίτλο «Εσπερίδες» φερόμενης ιδιοκτησίας Κατωπόδη Ελευθερίου και Σίμου Δημητρίου, κατηγορίας 4**** , δυναμικότητας 150 κλινών, εντός γηπέδου εμβαδού
11.128,73 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Λέσα» του Δήμου Μεγανησίου, Ν. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε., στη θέση Χαλικερή εκτός ορίων οικισμού Αγίας Ειρήνης, στη Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων του Δήμου Κεφαλονιάς».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., στη θέση Έλαφος εκτός ορίων οικισμού Χαλιωτάτων, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης του Δήμου Κεφαλονιάς.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (αρ. Διακήρυξης 1/2019 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72534).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.