Επιλογή Σελίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

Αργοστόλι, 23.05.2019

           Αρ. Δελτίου: 29

      Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “StrengtheninginnovationandcompetitivenessofdairyenterprisesthroughMobileLaboratoriesofqualitycontrol – MobiLab” InterregV-AGreeceItaly 2014-2020, που υλοποιείται με εταίρους την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, τον Μητροπολιτικό Δήμο του Μπάρι και συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, διοργανώνεται Διακρατική Συνάντηση στις 4 Ιουνίου στο θέατρο Κέφαλος στις 5:30 το απόγευμα. Μετά την εκδήλωση στις 9:30 το βράδυ θα ακολουθήσει γλέντι γευσιγνωσίας τοπικών προϊόντων στη κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Τα βασικά αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου θα είναι: α) η δημιουργία Κινητού Εργαστηρίου για τον έλεγχο της υγιεινής και της ποιότητας των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και ως εκ τούτου την ενίσχυση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, β) η συνεργασία κτηνοτρόφων/τυροκόμων, δημόσιου τομέα και ερευνητικών φορέων και μέσω αυτής η ενίσχυση της κτηνοτροφικής πολιτικής στα νησιά του Ιονίου γ) η ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και μέσω αυτών η ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων, δ) η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και της βελτίωσης των οργανωτικών δυνατοτήτων.     Πληροφορίες/επικοινωνίας: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, υπεύθυνος Ομάδας Έργου. Τηλέφωνο: 2671360513 e-mail: b.papaioannou@pin.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ