Για το πλήρες κείμενο της επί του θέματος πρόσκλησης, κλικ εδώ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.