Δείτε την επί του θέματος ενημέρωση με κλικ εδώ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.