Η επί του θέματος ανακοίνωση διατίθεται μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Δ8Ι7ΛΕ-0ΧΙ.

{ εκ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.