Η επί του θέματος ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Ο6Ψ7ΛΕ-ΚΝ0.

εκ του ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.