Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019», Π/Υ: 65.128,69€ (με το Φ,Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται αποκλειστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.