Επιλογή Σελίδας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας σας ενημερώνει ότι δεδομένης της εξέλιξης της επιδημίας που πλήττει τη χώρα μας και προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την προστασία των υπαλλήλων αλλά και των επιχειρηματιών, το ΥΠΑΑΤ προέβη στη λήψη έκτακτων μέτρων, όσο αφορά στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωικών υποπροϊόντων υπό καθεστώς, έγκρισης υπό όρους.

Ειδικότερα, όσο αφορά στις ανωτέρω εγκαταστάσεις που λειτουργούν με χορήγηση έγκρισης υπό όρους, που λήγει άμεσα (α΄τρίμηνο, άρθρο 7, π.δ. 79/2007 και άρθρο 7 π.δ 211/2006), η έγκριση υπό όρους παρατείνεται αυτόματα για επιπλέον 3 μήνες χωρίς να προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της εκάστοτε Π.Ε.

Όσον αφορά στα μέσα μεταφοράς τροφίμων τα οποία αδειοδοτούνται ετησίως σύμφωνα με το π.δ.40/1977 (άρθρο 11 παράγραφος 6) και επίκειται η λήξη της ετήσιας άδειας τους, αυτή ομοίως παρατείνεται αυτόματα για επιπλέον 3 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τα οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων τα οποία έχουν εγκριθεί με βάση το άρθρο 8 του πδ 211/2006.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας

 

 { από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας }