Διατίθεται το επί του θέματος αρ. 23300/5408/19-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.