Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 92368/22624 αίτηση του προς το Τμήμα Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο Ευθύμιος Μοσχόπουλος του Παναγή, με ΑΦΜ 301476140/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αιτείται την έκδοση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους και έδρα το Ληξούρι.

Υπεύθυνος στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης της άδειας είναι ο κ. Ευθύμιος Μοσχόπουλος του Παναγή  (Ταχ. Δ/νση: Χαβριάτα 282 00, e-mail: info@mosxopoulos-gas.gr).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει στην προαναφερόμενη αδειοδοτούσα υπηρεσία (Διοικητήριο, 28100 Αργοστόλι), ενστάσεις αναφορικά με την αίτηση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης δημοσιοποίησης.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.