Επιλογή Σελίδας

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 92368/22624 αίτηση του προς το Τμήμα Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο Ευθύμιος Μοσχόπουλος του Παναγή, με ΑΦΜ 301476140/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αιτείται την έκδοση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους και έδρα το Ληξούρι.

Υπεύθυνος στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης της άδειας είναι ο κ. Ευθύμιος Μοσχόπουλος του Παναγή  (Ταχ. Δ/νση: Χαβριάτα 282 00, e-mail: info@mosxopoulos-gas.gr).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει στην προαναφερόμενη αδειοδοτούσα υπηρεσία (Διοικητήριο, 28100 Αργοστόλι), ενστάσεις αναφορικά με την αίτηση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης δημοσιοποίησης.