Επιλογή Σελίδας

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω51Λ7ΛΕ-ΚΞΚ με θέμα “Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στον Ευθύμιο Μοσχόπουλο του Παναγή με έδρα το Ληξούρι Δήμου Ληξουρίου Νομού Κεφαλληνίας.”

από το ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }