Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα επί του θέματος σχετικά αρχεία που διατίθενται για λήψη, συμπλήρωση & περαιτέρω χρήση:

{ εκ της Δ/νσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Ε. Λευκάδας }

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.