Επιλογή Σελίδας

Δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο του ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ με α.π. 20027/4395/09-03-2023.