Επιλογή Σελίδας

Δεδομένης της έκτακτης κένωσης μία θέσης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας (πολίτη καταγόμενο από την Επαρχία Σάμης, μόνιμο κάτοικο Αργοστολίου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2301/1920,

ΚΑΛΟΥΜΕ 

κάθε ενδιαφερόμενο/η πολίτη, καταγόμενο/η από την επαρχία Σάμης, μόνιμο κάτοικο Αργοστολίου, που επιθυμεί να εκλεγεί   ως μέλος του Δ.Σ. του Αδελφάτου των Φ.Κ.Κ.,  να υποβάλλει αίτηση  στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της  Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας έως και την     20/6/2023.

Η λήξη της θητείας  είναι  έως 26/07/2025 (λήξη θητείας όλου του  Δ.Σ.)

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να είναι Βουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι, οφειλέτες των ΦΚΚ, καθώς και συγγενείς των υπηρετούντων στα ΦΚΚ και από αυτά μισθοδοτουμένων εν γένει υπαλλήλων ή ιατρών, μέχρι συγγένειας πέμπτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας μαζί με την αίτησή τους σύντομο ενυπόγραφο  βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση περί του ότι πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στους σχετικούς περιορισμούς και φωτοτυπία ταυτότητας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2671362701, Τζιμούλη Μαρία, Προϊσταμένη  τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ηλεκτρονική Δ/νση: dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr

Δ/νση: Μομφεράτου 30, 28100 Αργοστόλι