Επιλογή Σελίδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Περισσότερες πληροφορίες στη με ΑΔΑ 6Ψ2Ψ7ΛΕ-0ΟΒ ανάρτηση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.