Επιλογή Σελίδας

Δείτε παρακάτω τις κενές θέσεις φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σύμφωνα με την αρ. 51216/11220/13-06-2023 ανακοίνωσης της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ KAI ΙΘΑΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

1) ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΕΔΡΑ :ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

 

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

(σύμφωνα με την απογραφή του 2021)

 

23.574

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

13.666

 
Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου 10.982
 Δημοτική Κοινότητα Αγκώνος 143 1
 Δημοτική Κοινότητα Δαυγάτων 62 1
 Δημοτική Κοινότητα Διλινάτων 507 1
 Δημοτική Κοινότητα Ζόλων 89 1
 Δημοτική Κοινότητα Θηναίας 200 1
 Δημοτική Κοινότητα Κουρουκλάτων 63 1
 Δημοτική Κοινότητα Νυφίου 47 1
Δημοτική Κοινότητα Τρωιανάτων 248 1
Δημοτική Κοινότητα Φαρακλάτων 1.123 1
Δημοτική  Κοινότητα Φάρσων 202 1
 

Β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ

 

3.395

 
Δημοτική Κοινότητα Πόρου 1.131
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης 294 1
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 82 1
 Δημοτική Κοινότητα Αργινίων 21 1
Δημοτική Κοινότητα Βαλεριάνου 284 1
Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου 254 1
Δημοτική Κοινότητα Μαυράτων 120 1
 Δημοτική Κοινότητα Ξενόπουλου 94 1
Δημοτική Κοινότητα Πάστρας 160 1
 Δημοτική Κοινότητα Σκάλας 804
Δημοτική Κοινότητα Χιονάτων 151 1
 

Γ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

 

5.765

 
Δημοτική Κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας 799
Δημοτική Κοινότητα Καραβάδου 456 1
Δημοτική Κοινότητα Κεραμειών 380
 Δημοτική Κοινότητα Λακήθρας 726 1
Δημοτική  Κοινότητα Λουρδάτων 147 1
Δημοτική Κοινότητα Μεταξάτων 439 1
 Δημοτική Κοινότητα Μουσάτων 335 1
 Δημοτική Κοινότητα Περατάτων 845
Δημοτική Κοινότητα Πεσάδας 416 1
Δημοτική Κοινότητα Σβορωνάτων 694 1
Δημοτική Δημοτική  Κοινότητα Σπαρτιών 528 1
 

Δ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ

 

748

 
Δημοτική Κοινότητα Ομαλών 748 1
 

2)ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

 

6989

 
Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου 4128  
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Θέκλης 239 1
Δημοτική Κοινότητα Αθέρος 134 1
Δημοτική Κοινότητα Δαμουλιανάτων 126 1
Δημοτική Κοινότητα Καμιναράτων 250 1
Δημοτική Κοινότητα Κατωγής 389 1
Δημοτική Κοινότητα Κοντογενάδας 76 1
 Δημοτική Κοινότητα Κουβαλάτων 311 1
Δημοτική Κοινότητα Μονοπολάτων 106 1
Δημοτική Κοινότητα Ριφίου 53 1
Δημοτική Κοινότητα Σκινέως 146 1
Δημοτική Κοινότητα Σουλλάρων 352 1
Δημοτική Κοινότητα Φαβατάτων 124 1
 Δημοτική Κοινότητα Χαβδάτων 332 1
Δημοτική Κοινότητα Χαβριάτων 223 1
 

3) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΣΑΜΗ)

 

 

5.501

 
 

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ

 

1.601

 
Δημοτική Κοινότητα Αντιπάτων  Ερίσου 193 1
Δημοτική Κοινότητα  Άσου 61 1
Δημοτική Κοινότητα Βαρέος 50 1
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικιάδων 138 1
 Δημοτική Κοινότητα Καρυάς 46 1
 Δημοτική Κοινότητα Κοθρέα 101 1
Δημοτική Κοινότητα Κομιτάτων 71 1
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβουνίων 125 1
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 27 1
Δημοτική Κοινότητα Πατρικάτων 39 1
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς 66 1
Δημοτική Κοινότητα Τουλιάτων 362 1
Δημοτική Κοινότητα Φισκάρδου 322
 

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ

 

1.422

 
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας 638
Δημοτική Κοινότητα Διβαράτων 382 1
Δημοτική Κοινότητα  Μακρυωτίκων 402 1
 

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ

 

2.478

 
Δημοτική Κοινότητα Σάμης 1078  
Δημοτική Κοινότητα Γριζάτων 401 1
Δημοτική Κοινότητα  Καραβομύλου 391 1
Δημοτική Κοινότητα Πουλάτων 174 1
Δημοτική Κοινότητα Πυργίου 348 1
Δημοτική Κοινότητα Χαλιωτάτων 86 1
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΘΑΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΕΔΡΑ :ΙΘΑΚΗ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΘΑΚΗΣ

 

2.862

 
Δημοτική Κοινότητα Ιθάκης 1693  
Δημοτική Κοινότητα Ανωγής 34 1
Δημοτική Κοινότητα Εξωγής 18 1
Δημοτική Κοινότητα Κιονίου 131 1
Δημοτική Κοινότητα Λεύκης 33 1
Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου 368 1
Δημοτική Κοινότητα Πλατρειθιάς 258 1
 Δημοτική Κοινότητα Σταυρού 327

 

  • Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούμενου/ης, στην οποία αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια/βεβαίωση  ασκήσεως επαγγέλματος  φαρμακοποιού  και θα είναι υπεύθυνος /η για τη λειτουργία του φαρμακείου, στην περίπτωσης της χορήγησης συγκεκριμένης άδειας.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά  στο e-mail  της Υπηρεσίας  που είναι dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός  Ιουλίου 2023.
  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα.
  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στο τηλ. 26713 62703.