Επιλογή Σελίδας

Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν έξι (6) άτομα (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και ένα (1) άτομο (αποθηκάριος) μέχρι 60 ημερομίσθια, με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2023, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στη με ΑΔΑ: 65ΤΓ7ΛΕ-Σ3Α ανάρτηση στο ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.