Επιλογή Σελίδας

Σύντομη περιγραφή:
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027.

Περισσότερες Πληροφορίες: