Το Τμ. Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας ανακοίνωσε οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω έντυπα:

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.