Καταληκτική Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων 2016 για την Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 52/2261/9-1-17 έγγραφο,  είναι εκ νέου δυνατή η υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων έτους 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ  μέχρι και τις 15/1/2017 (καταληκτική προθεσμία βάσει του ΚΑΝ436/09).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26713 60575 & 60577, στο fax 2671023026 , καθώς & στο e-mail dnsi_agro_oik_ktin.kef@pin.gov.gr.

Αναμονές Ειδικευόμενων Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΤΗΛ.: 26710-38026

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ/

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνoς 0 1 κενή θέση
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0  2 κενές  θέσεις
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 5 κενές θέσεις
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 2 Aρχές  2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 Μέσα 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 1 κενή θέση

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-KY ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ” 

ΤΗΛ.: 26710-92605

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 ΣΕ

ΑΝΑΜΟΝΗ

 

ΠΙΘΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 4 κενές θέσεις

Εγκατάσταση νέων γεωργών (Υπομέτρο 6.1): Παράταση οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης

Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με το αρ.πρωτ.112298/45742/22-12-16 έγγραφο της ΔΑΟΠ  υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων η 2η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016», σύμφωνα με την οποία:

περισσότερα . . .

Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού: περίληψη διακήρυξης & διακήρυξη (ΤΕΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19/01/2017)

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού», με προϋπολογισμό 319.761,29 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό εργασιών 186.976,31 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 257.872,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

περισσότερα . . .

Παράταση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει ότι  παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ έως τις 31/12/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Δήλωση Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων  αποτελεί υποχρέωση των αμπελουργών που έχουν αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες πάνω από ένα στρέμμα και είναι ένα κριτήριο της συμμόρφωσης του καλλιεργητή που του εξασφαλίζει την δυνατότητα να συμμετέχει στα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα.

περισσότερα . . .

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Φωτεινάτου Α.

Εκδόθηκε η με ΑΔΑ 76Ε27ΛΕ-ΧΔ9 άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, η οποία είναι διαθέσιμη – δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Επίσης, διατίθενται τα σχετικά με την ανωτέρω απόφαση λοιπά έγγραφα.

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο που αφορά το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων, στο Δημόσιο Τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α΄205) προκηρύσσει, για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και το Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Ληξουρίου, τις κάτωθι θέσεις εργασίας, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (12).

Α/Α Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 « ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2 « ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3 « ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
4 « ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
5 « ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
6 « ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
7 « ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
8 « ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
9 Γ.Ν. Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
10 « ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
11 « ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
12 « ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
13 « ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
14 ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  – αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από 12.12.2016 έως και 22.12.2016.

περισσότερα . . .

Ιατρικές ειδικότητες σε αναμονή για τα Νοσοκομεία του Ν. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε Ά.με.Α. για το έτος 2016 στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλονιάς σας ενημερώνει ότι η ημερομηνία έναρξης  χορήγησης  Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2016,  ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2016 και λήξης η 31η  Ιανουαρίου  2017.

Τα Δελτία Μετακίνησης  (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού), θα χορηγούνται  από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι),  καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

περισσότερα . . .

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων κατάλληλων για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο.

Περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ περίληψη με ΑΔΑ Ω9ΥΟ7ΛΕ-0Β1.

περισσότερα . . .