Περί συγκρότησης της Επιτροπής ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων της Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Ανακοινώνεται ότι, έχει εκδοθεί, η απόφαση περί συγκρότησης της Επιτροπής ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων, σύμφωνα με τον Ν.2446/96.

Η επιτροπή προβλέπεται ότι θα συνεδριάσει, στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, κατόπιν πρόσκλησης των μελών της.

Μέχρι τότε, καλούνται τα τουριστικά γραφεία του νησιού να καταθέσουν στην υπηρεσία, εφόσον επιθυμούν, εγγράφως, τις απόψεις τους περί της αδυναμίας μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ως κατώθι:περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων για την παροχή υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 60.740,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση διαιρείται σε δεκαεπτά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά ανά τμήμα της σύμβασης όχι όμως εναλλακτικές προσφορές.περισσότερα . . .

Επαναληπτικός Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης από θάμνους χορτάρια και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του επαρχιακού οδικού δικτύου) με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση διαιρείται σε έντεκα τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μέρος της σύμβασης όχι όμως εναλλακτικές προσφορές.περισσότερα . . .

Πρόσκληση – ανακοίνωση της Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης για την επικαιροποίηση των αθλητικών σωματείων

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2527/99, προκειμένου να ελεγχθούν τα αθλητικά σωματεία (κάθε αθλήματος) που υπάγονται χωρικά στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και προς το σκοπό όπως επικαιροποιηθεί η καταγραφή τους, στο αρχείο της Π.Ι.Ν. και ελέγχονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησεις των αθλητικών εκδηλώσεων, παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οποιοδήποτε αθλήματος, είτε νέα, είτε παλαιότερα, να καταθέσουν στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία, που αφορούν το τρέχον έτος 2018.περισσότερα . . .

Απογραφή ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Δικαιούχων Διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων, να προσέλθουν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλoνιάς και Ιθάκης, οδός Μομφεράτου 30  στο Αργοστόλι, από 01.06.2018 έως 30.06.2018, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαμηνιαία απογραφή τους.περισσότερα . . .

Διαγωνισμός έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Διαγωνισμός έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ ΑΡ. 24 (Π.Ε. Κεφαλονιάς)

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης από θάμνους χορτάρια & κλαδιά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης από θάμνους χορτάρια και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του επαρχιακού οδικού δικτύου) με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση διαιρείται σε έντεκα τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μέρος της σύμβασης όχι όμως εναλλακτικές προσφορές.περισσότερα . . .

Επιτροπή Ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων

Ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η απόφαση, περί συγκρότησης της Επιτροπής ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων, σύμφωνα με τον Ν.2446/96.

Η επιτροπή προβλέπεται ότι θα συνεδριάσει στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, κατόπιν πρόσκλησης των μελών της.

Μέχρι τότε καλούνται τα τουριστικά γραφεία του νησιού, να καταθέσουν στην υπηρεσία, εφόσον επιθυμούν, εγγράφως τις απόψεις τους περί της αδυναμίας μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ως κάτωθι:περισσότερα . . .

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Π.Ε. Ιθάκης

Κατόπιν της δημοσίευσης του ΦΕΚ 4819 Β΄/29.12.2017 περί θέσπισης παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2018 στην Π.Ε. Ιθάκης, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιθάκης που στεγάζονται στο κτίριο επί της Γεωργίου Γράτσου στο Βαθύ Ιθάκης. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης έως την Τρίτη 22.05.2018 και ώρα 11:00 π.μ..περισσότερα . . .