Επιλογή Σελίδας

Αγροτική Ανάπτυξη

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”: Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ενημερώνουμε τους υποψήφιους νέους γεωργούς της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 ότι εκδόθηκε η Απόφαση με τα Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σας καλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατόπιν της υπ’ αριθ. 56/2021 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ στο πλαίσιο του διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη των αναδόχων του έργου: «Υπηρεσίας Ψεκασμών... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Δείτε σχετικά την αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΗΗΜ7ΛΕ-ΤΩ8. { από τη Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της... Διαβάστε Περισσότερα