ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΣ, ΚΑΝΑΛΙΩΝ, Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ.

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2021

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-05-2021 έως και 31-05-2021

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 667Τ7ΛΕ-Τ11

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση  σε μορφή doc . . . αναλυτικά ⇒

ΜΕΤΡΟ 11 “Βιολογικές καλλιέργειες”:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1135/128611/17-05-2021: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%9864653%CE%A0%CE%93-%CE%A1%CE%93%CE%92

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1136/128616/17-05-2021: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%95%CE%A64653%CE%A0%CE%93-1%CE%98%CE%A1

Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο
Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». 

Σάς ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα και
συγκεκριμένα η εφαρμογή που αφορά τις
Ανακλήσεις  Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις,
στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»
έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι
και την 
31η Μαϊου 2021 και ώρα 23:59:59. . . . αναλυτικά ⇒