Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Ιθάκης

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Ε. Κεφαλληνίας)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 3.100.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π.Ε. Κεφαλληνίας)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 900.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 9Ψ5Ω7ΛΕ-ΥΥΤ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ψ5Ω7ΛΕ-ΥΥΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Κενές θέσεις & αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (22/03/2024)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια  1) ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: (ΑΠ:24985/4875/2024) 5... Διαβάστε Περισσότερα

Κενές θέσεις & αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (14/03/2024)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 6 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1) ΥΠΟ... Διαβάστε Περισσότερα

Κατάλογος φαρμακείων Αργοστολίου συμμετεχόντων στο διευρυμένο ωράριο του Σαββάτου για τον Μάρτιο & Απρίλιο του 2024

Δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ με αρ. 139/19-09-2024.   Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026-2027

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α: 199130) για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών... Διαβάστε Περισσότερα

Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (09/02/2024)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 1) ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Α.Π.:... Διαβάστε Περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Δείτε την επί του θέματος σχετική ανάρτηση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΥ5Ρ7ΛΕ-Ζ1Β. Επίσης, διατίθεται προς λήψη & περαιτέρω χρήση το σχετικό έντυπο αίτησης. { εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλληνίας... Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή φαρμακείων Κεφαλληνίας & Ιθάκης στο διευρυμένο ωράριο για το μήνα Φεβρουάριο του 2024

Δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και Ιθάκης με αρ. πρωτ. 136/23-01-2024.   Διαβάστε Περισσότερα

Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 1) ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Α.Π.:... Διαβάστε Περισσότερα