Κενές θέσεις/πιθανός χρόνος αναμονής για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 6 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 ΜΕΣΑ 2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 4 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΑΝΑΜΟΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. περισσότερα . . .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ»
Π/Υ : 360.000,00€ με ΦΠΑ (ή 290.322,58€ χωρίς ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ 6Ψ1Ε7ΛΕ-7ΡΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004876263 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004876277
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 81683

 

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΜηΜΕΔ (mimed.ggde.gr). περισσότερα . . .

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ»
Π/Υ : 242.276,94 με ΦΠΑ (ή 195.384,63 € χωρίς ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ ΨΨ5Ν7ΛΕ-Α0Κ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004879034 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004879407 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 77830

εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. περισσότερα . . .

Συντήρηση και καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών και τάφρων οδών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ (Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο.

εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας } περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο.

{ εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας } περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ

Για λεπτομέρειες & πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.

 

 

  περισσότερα . . .

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ ΩΣ787ΛΕ-Ξ7Ξ.
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δημοσιευμένη & διαθέσιμη στον κατάλογο προκηρύξεων (κατόπιν αναζήτησης) του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, με ΑΔΑΜ 19PROC004751760.
περισσότερα . . .

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ & ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 6 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1 ΜΕΣΑ 2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 4 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΑΝΑΜΟΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Ε.Ο 12 & 15 (ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΝΝΙΝΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΕΩΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Ε.Ο 12 & 15 (ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΝΝΙΝΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΕΩΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ)»

Π/Υ : 300.000,00 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΞΡΒ7ΛΕ-9ΩΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 19PROC004684638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 19PROC004684620

(για προβολή/λήψη των ανωτέρω, επισκεφθείτε το σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & τη σχετική σελίδα αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 19PROC004684638 19PROC004684620 αντίστοιχα)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 81151

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΜηΜΕΔ (mimed.ggde.gr). περισσότερα . . .