Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον

“Έκθεση Αυτοψίας, η οποία επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, κατόπιν έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε γήπεδο-οικόπεδο, ιδιοκτησίας Μαρίας Νικολούζου του Κωνσταντίνου, ευρισκόμενου στην περιοχή “Δήμενα” Κάτω Κορακιάνας, Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Ημερομηνία ελέγχου: 14-02-2024″

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

“Έκθεση Αυτοψίας, η οποία επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, κατόπιν έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε οικονομική δραστηριότητα επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και εμπορίας κρέατος, ιδιοκτησίας “ΝΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ”, με έδρα στην περιοχή “Βασιλικά” Άγιου Ιωάννη, Δημοτικής Ενότητας Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Ημερομηνία ελέγχου: 14-02-2024″

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για επέκταση και συνεκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 121.302,84 m²» στη Δ.Ε. Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του φορέα «ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ CARETTA ISLAND 2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 148 ΚΛΙΝΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με διείσδυση πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου με ελεγχόμενη περιοχή διείσδυσης τη οδό Φιλικών σε φρεάτιο όμβριων υδάτων εμπρόσθιων του ανοικτού δημοτικού θεάτρου Ζακύνθου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο ΣΤΑΘΜΌ ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ (ΣΜΑ) Βόρειας Λευκάδας, που βρίσκεται στα Παλαιά Σφαγεία Δήμου Λευκάδας στην περιοχή «ΚΟΥΛΟΥΜΟΣ»

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα