Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 147-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση κατεπείγουσας διαδικασίας εκτέλεσης έργων αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 14 Οκτωβρίου 2021 και αντιπλημμυρικής προστασίας με χρήση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4412/2016.

Αριθ. Απόφασης 148-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση MIDDLE EAST ORGANIC NATURAL PRODUCTS DUBAI EXPO 2021, 6-8 Δεκεμβρίου 2021.

Αριθμ.Απόφασης 149-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Συνδιοργάνωσης της ΠΙΝ – ΠΕ Κέρκυρας με την Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 150-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κατάσταση στο Νοσοκομείο και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στην Π.Ε. Λευκάδας

Αριθμ.Απόφασης 151-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εθνικής Οδού Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας στην περιοχή Σολάρι από τη ΧΘ 0+000 μέχρι τη ΧΘ 2+465

Αριθμ.Απόφασης 152-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποχαρακτηρισμός της Εθνικής Οδού Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας στην περιοχή Σολάρι από τη ΧΘ 0+000 (διασταύρωση Πλατυτέρας) μέχρι τη ΧΘ 2+465 (κόμβος Εκάτης).

Αριθμ.Απόφασης 153-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2022 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 του Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ155/Α΄)

Αριθ. Απόφασης 154-25-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε Κεφαλληνίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού εκ μέρους της Π.Ε Κεφαλληνίας για την εκπόνηση υπηρεσιακών μελετών και επίβλεψη της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης, λόγω ΙΑΝΟΥ (κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης κ.α ) στο Δήμο Σάμης.

Αριθ. Απόφασης 155-25/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν και ορισμός εκπροσώπων.

Αριθ. Απόφασης 156-25-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τoν Δήμο Αργοστολίου.

Αριθ. Απόφασης 157-25-2021
ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρόταση ψηφίσματος για τους διωκόμενους κατοίκους της Σάμης.