Επιλογή Σελίδας

Δείτε το επί του θέματος σχετικό με αρ. πρωτ. 14177/3141/17-02-2023 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.