Επιλογή Σελίδας

Δείτε την επί του θέματος σχετική ανάρτηση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 670Β7ΛΕ-ΝΓ9.

Επίσης, διατίθεται προς λήψη & περαιτέρω χρήση το σχετικό έντυπο αίτησης.

{ εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλληνίας }