Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΟ 2η (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)/Σχ. έτους 2023-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 678.596,57 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α (13%).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

«Προμήθεια Επίπλων για την δημιουργία  Στούντιο  Ηχογράφησης στην Ζάκυνθο»  στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»

«Προμήθεια Επίπλων για την δημιουργία  Στούντιο  Ηχογράφησης στην Ζάκυνθο»  στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα –... Διαβάστε Περισσότερα

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας... Διαβάστε Περισσότερα

1ης Πρόκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2023-2024.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2023-2024 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1Η... Διαβάστε Περισσότερα

Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση με τίτλο “Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου ΠΕ Ζακύνθου (CPV: 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών), προϋπολογισμού 35.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).”

Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου ΠΕ Ζακύνθου (CPV: 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών), προϋπολογισμού 35.000,00€ (με Φ.Π.Α.... Διαβάστε Περισσότερα

BEST: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση με τίτλο “Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών για την εύρυθμη λειτουργία του Ανοιχτού Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών”.

Πρόσκληση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A8%CE%A37%CE%9B%CE%95-%CE%A5%CE%A9%CE%94?inline=true.  Οικονομική Προσφορά Φύλλα Συμμόρφωσης... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 08ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Διαβάστε Περισσότερα