Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2019», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Π/Υ: 30.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

«Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2019», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 30.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση
διενέργειας Κλήρωσης

 

Δημοσίευση (3)_signed περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Καθαρισμός τάφρων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Καθαρισμός τάφρων εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

 

Δημοσίευση (2)_signed περισσότερα . . .

Τελικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της ανακοίνωσης: ΣΟΧ 4 / 2019 για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ:20196ΙΡΦ7ΛΕ -54Η), με κωδικό ΟΠΣ 5010951

Τελικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της ανακοίνωσης: ΣΟΧ 3 / 2019, για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ: 2019Ω4937ΛΕ-Δ5Χ) με κωδικό ΟΠΣ 5007989

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας»

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Διαγράμμιση –Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 29 Αυγούστου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                Αρ. περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

1.Το υπ΄αριθμ 33610/6487/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών& Υδραυλικών Έργων για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου . περισσότερα . . .