ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΣΟΧ 2/2022) για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω :

  . . . αναλυτικά ⇒

Πίνακας προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 29757/11697/20-04-2021 (ορθή επανάληψη 07/09/2021) (ΑΔΑ:ΨΦ3Θ7ΛΕ-Ε0Ω) ανακοίνωσης για την πρόσληψη 6 ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 6 ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και  πίνακα απορριπτόμενων της ΣΟΧ 1/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 29757/11697/20-04-2021 (ορθή επανάληψη 07/09/2021) (ΑΔΑ:ΨΦ3Θ7ΛΕ-Ε0Ω)

ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 102 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 102 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 103 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 103 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 104 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 104 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 105 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 105 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – 17-06-2022

Πίνακας Απορριπτόμενων

  . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» πρ/σμού 750.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., εις βάρος του προυπ/σμού του ενάριθμου έργου Κ.Ε.2015ΕΠ02200006, της Σ.Α.Ε.Π 022 του Π.Δ.Ε.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΟΥΕ7ΛΕ-ΕΞΘ  και στο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751170 2022-06-16

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751511 2022-06-16

και ο Διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 188701
. . . αναλυτικά ⇒

Aνακοίνωση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που αφορά στην πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 102 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 103 ΜΕ ΑΔΑ . . . αναλυτικά ⇒

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2022.

 

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του  προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022 ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2022 ΤΕΛΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ . . . αναλυτικά ⇒