Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΕ Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2024 ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2024 ΤΕΛΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης τρωκτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2024 ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2024 ΤΕΛΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΑΣΙΟΥ»

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΑΣΙΟΥ». Π/Υ: 950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 206820 Η Περίληψη... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα