Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις

«ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Υποέργου 12 «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων», της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ» – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2837/30-07-2018 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS 5010951».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του Υποέργου Νο 12 «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων», της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ» – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ... Διαβάστε Περισσότερα
Ανδρέας Κτενάς: «Με νέους κόμβους και νησίδες σε Καλλιγόνι και Νικιάνα θέτουμε σε απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια» – Προκηρύχθηκε το έργο ύψους 1.150.000 ευρώ από την Π.Ε. Λευκάδας

Ανδρέας Κτενάς: «Με νέους κόμβους και νησίδες σε Καλλιγόνι και Νικιάνα θέτουμε σε απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια» – Προκηρύχθηκε το έργο ύψους 1.150.000 ευρώ από την Π.Ε. Λευκάδας

Προκηρύχθηκε χθες (15/05/2023) από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας – μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – ο διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση Κυκλοφοριακής Ροής & Οδικής Ασφάλειας επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5010951».

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια... Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου:«ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ’ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ’ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018». Π/Υ:... Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ των ΧΕΊΛΑΡΗ ΗΛΊΑ, ΣΟΎΝΔΙΑ ΜΑΎΡΑ, ΤΌΛΙΑ ΘΕΌΔΩΡΟ σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα των τουριστικών καταλυμάτων τους

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Την Δήλωση Συμμόρφωσης Φωτογραφικό Υλικό   Διαβάστε Περισσότερα
Ανδρέας Κτενάς: «Θωρακίζουμε το δρόμο Σύβρος – Άγιος Ηλίας» – Σε εξέλιξη τεχνικά έργα από την Π.Ε. Λευκάδας

Ανδρέας Κτενάς: «Θωρακίζουμε το δρόμο Σύβρος – Άγιος Ηλίας» – Σε εξέλιξη τεχνικά έργα από την Π.Ε. Λευκάδας

Στα τεχνικά έργα (τοιχία αντιστήριξης, τάφρους απορροής ομβρίων υδάτων, σωληνωτά, τσιμεντοστρώσεις, κράσπεδα, κλπ.), που βρίσκονται σε εξέλιξη στον επαρχιακό δρόμο Σύβρος – Άγιος Ηλίας, πραγματοποίησε αυτοψία ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς, μαζί με... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» προϋπ/σμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ , εις βάρος του προυπ/σμού του ενάριθμου έργου Κ.Ε.2020ΕΠ52200001, της Σ.Α.Ε.Π 522 του Π.Δ.Ε.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:30 π.μ. Η Προκήρυξη είναι... Διαβάστε Περισσότερα