Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΝ 09Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου κωδικός θέσης:100, Ειδικότητα: ΠΕ Γεωπόνων (Τομεαρχών Δακοκτονίας)

Αποτελέσματα Αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για πρόσληψη προσωπικού προγράμματος ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2024 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα κατεβάζοντας το αρχείο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ: 100,... Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Π/Υ: 450.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 207653 Η Περίληψη... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ στον χώρο αποθήκευσης και διακίνησης χύδην υλικών (οικοδομικών) του ΑΣΠΡΟΓΈΡΑΚΑ ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ που βρίσκεται στην περιοχή “ΦΥΣΣΕΣ” Καλλιγωνίου του Δήμου Λευκάδας

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΈΚΘΕΣΗ Ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ιδιοκτησία του ΚΑΒΒΑΔΊΑ ΝΙΚΌΛΑΟΥ στην περιοχή ΚΆΜΠΟΣ Λευκάδας – ΛΗΘΆΡΙΑ Λευκάδας Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός ΕΚΛΟΓΙΚΏΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ στο Νομό ΛΕΥΚΆΔΟΣ για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Ιουνίου 2024

Μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: την Απόφαση καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας   Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΕΠΠΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου κατόπιν της Α.Β.Μ Β22/29/15-03-224 Εισαγγελικής παραγγελίας σχετικά με υποβάθμιση περιβάλλοντος από ενέργειες προερχόμενες από το ξενοδοχείο «HOTEL MARELEN» στην περιοχή ‘Λούρος’ Καλαμάκι Ζακύνθου». ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ... Διαβάστε Περισσότερα