ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021: ΔΡΑΣΕΙΣ 3.1 ΚΑΙ 3.2

Ανακοίνωση παράτασης προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Οικ. 94289/24363/01-12-20 ανακοίνωσης σχετικά με την υλοποίηση Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού σύμφωνα με την αριθ. 142196/10-11-1987 ΚΥΑ (ΦΕΚ 738/Β΄/1987), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγρότες ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 19/2/2021. . . . αναλυτικά ⇒

Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων”

 

Η πρόσκληση  βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%96%CE%9C4653%CE%A0%CE%93-%CE%A3%CE%A55

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο του καθεστώτος είναι: α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) ορίζεται ως Φορέας Διαχείρισης με αρμοδιότητες τη συνολική διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 62 του Ν. . . . αναλυτικά ⇒

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.1: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Σχετικά με την εν εξελίξει υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 6281/11-12-2020 (ΑΔΑ ΨΤΛΛ4653ΠΓ-Β41) Απόφαση Τροποποίησης, με την οποία παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης έως τις 29-01-2021 (ώρα 13:00) και την οποία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%9B%CE%9B4653%CE%A0%CE%93-%CE%9241 . . . αναλυτικά ⇒

11ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας

Εξαιτίας των πρωτοφανών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας και διεθνώς, λόγω της πανδημίας, η φετινή διοργάνωση του 11ου Φεστιβάλ διαφαίνεται ανέφικτη. Ενώ όμως το Φεστιβάλ δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί, το 11ο Διαδικτυακό Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας είναι ο νέος υπερσύγχρονος θεσμός, που προσφέρει την δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της μελισσοκομίας να ενημερώσουν και να ενημερωθούν για όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στον Μελισσοκομικό Τομέα. . . . αναλυτικά ⇒