Επιλογή Σελίδας

Κτηνοτροφία

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ Ν. του Δ.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΝΓΝ7ΛΕ-ΦΕΦ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κα. Μοσχοπούλου Μ. του Α.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΤ0Δ7ΛΕ-ΖΦΤ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στους κ.κ. Μουρελάτου Ι., Α. & Σ. του Γ.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΩ397ΛΕ-ΓΛΒ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στους κ.κ. Βασιλάτο Χ. του Δ., Ρηγάτου Δ. του Β., Βασιλάτου Β. του Χ. & Βασιλάτου Ν. του Χ.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΩΡΦ7ΛΕ-8ΗΡ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στους κ.κ. Σταθάτο Γ. του Π. & Σταθάτο Δ. του Γ.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω8ΟΜ7ΛΕ-ΟΟΧ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης Μιχαλάτου Δ. του Ε. & Μιχαλάτου Μ. του Δ.

Περισσότερες πληροφορίες, στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΔΟΜ7ΛΕ-6ΤΟ απόφαση, καθώς & στα σχετικά με την άδεια του θέματος λοιπά έγγραφα – αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για τους κατόχους βοοειδών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει ότι, πως με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ.: 6017/1467/24-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: ΨΕ3Σ7ΛΕ-ΖΛΕ) η ΠΕ Κεφαλληνίας και η ΠΕ Ιθάκης οριστήκαν... Διαβάστε Περισσότερα