Επιλογή Σελίδας

Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών υποέργων (5), (9) και (10) της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων (5) «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ», (9) «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης» και (10) «Προμήθεια... Διαβάστε Περισσότερα

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών υποέργων Τηλέμαχου

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές των υποέργων 3 και 10... Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2019

Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019». Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων... Διαβάστε Περισσότερα

Διαβούλευση για τη Β1 φάση αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΠΧΣΑΑ)

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή πολίτη το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Η τελική πρόταση... Διαβάστε Περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των POMA στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών θέτει σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς και με όσους πολίτες θα ήθελαν να συμμετέχουν, το σχέδιο «Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των POMA στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ». Το σχέδιο στρατηγικής για την κοινωνική... Διαβάστε Περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς (Δήμους, Ιερές Μητροπόλεις, Φορείς εκπροσώπησης και δομές υποστήριξης Ευάλωτων – Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων) και με όσους πολίτες θα ήθελαν να συμμετέχουν το σχέδιο «Περιφερειακής... Διαβάστε Περισσότερα